Farsang 2018

 

 

 

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Szülők!
Alapítványunk idéntől fogadhatja az 1%-kat!!! Kérjük, hogy ezúton is támogassátok óvodánkat.
Fontos tudnivalók ezzel kapcsolatban:

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról.

A kedvezményezett adószáma:
18753844 – 1 – 07
A kedvezményezett neve:
Életfácska Református Óvodáért Alapítvány

A nyilatkozatot tegye olyan szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak olyan mértékben haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!!!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT (a boríték hátulján a ragasztásnál),
LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Ezt a tájékoztatót hamarosan megtaláljátok kinyomtatva, a csoportok melletti üzenőfalakon is.

Üdvözlettel: az óvoda dolgozói

Enikő Torda Molnár fényképe.
Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017.12.13. Gárdonyba látogatott a Koreai Köztársaság nagykövete

Rodics Eszter írása a látogatásról:
L. Simon László országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió Magyar-Koreai baráti tagozat elnöke meghívására ma Gárdonyba látogatott a leköszönő Yim Geun Hyeong koreai nagykövet. A nagykövet számos, koreai világmárkát Magyarországon képviselő cég vezető tisztségviselőjének kíséretében érkezett az Életfácska Református Óvodába, majd a tiszteletére adott ebéden vett részt.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében érkezett a koreai küldöttség ma délelőtt a gárdonyi Életfácska Református Óvodába, ahova nemcsak számos értékes ajándékot hoztak, hanem munkájukkal is segítették a gyerekek környezetének szépítését. 
Több mint fél millió forint értékben adott át a nagykövet hasznos és szép ajándékokat az óvodának, amelyeket Torda Molnár Enikő óvodavezető vett át. Szintetizátor, Samsung mosógép, Samsung televízió, kényelmes ágyak és csodaszép játékok segítik és gazdagítják mától fogva az óvodai életet. 
Yim Geun Hyeong mandátuma rövidesen végéhez ér: az elmúlt időszakban a két ország között kialakított gyümölcsöző gazdasági és kulturális kapcsolatok bizonyítják, hogy sikeres időszak zárul most le. Ennek szép és megható mozzanata volt a mai esemény, amelyet a kis óvodások kedves műsora zárt. A nagykövet programja ünnepi ebéddel ért véget, amelyet L. Simon László adott tiszteletére.
Az országgyűlési képviselő újságírói kérdésre kiemelte: fontosnak tartja, hogy a jelentős kulturális, sport, oktatási és szociális programokat a vállalatok ne pusztán felajánlható adójuk terhére, azaz az állam által átengedett összeg erejéig támogassák, hanem üzleti nyereségükből is szánjanak támogatásra. Így jártak el ma Gárdonyban a koreai vállalatok is.

 

Torda Molnár Enikő beszámolója az óvodai látogatás jellemző pillanatairól:
A koreai nagykövetség minden évben támogat egy intézményt, az idén – L. Simon László országgyűlési képviselő úr jóvoltából, aki egyben a koreai – magyar baráti tagozat elnöke is – ránk esett a választás. Ezért a sok adomány, de ami ennél sokkal fontosabb, fantasztikus embereket ismerhettünk meg támogatóink személyében. Pontosság, derű, alázat, önzetlenség, ezek talán a legszembetűnőbb tulajdonságok, melyekkel jellemezhetném őket. Van mit tanulni tőlük, a társadalmi szerepvállalás tekintetében is.
Az érkezéskor szokásos köszöntőket követően bevonultunk az óvoda épületébe, ahol a Halacska csoport előtti öltözőben már vártak bennünket a gyerekek. Nagyon dicsérjétek meg őket, rendkívül türelmesen és fegyelmezetten “unták végig” a köszöntő beszédeket.
Végre szóhoz juthattak a kicsik is, a köszöntők után karácsonyi dalokat énekeltünk együtt vendégeinkkel. A tőlük kapott szintetizátoron kísért bennünket Villő néni.
Látogatás a Halacska csoportban. Fantasztikusan ügyesek voltak ismét a gyerekek.
Látogatás a Szivárvány csoportban. Itt is csoda ügyesen, bátran énekeltek a gyerekek.
Látogatás a Bárányka csoportban. Kilométer hosszú verseket és dalokat zengtek a gyerekek, teljesen lenyűgözték a vendégeket.
A búcsú pillanatai. Tényleg sajnáltuk mindannyian, hogy vége a délelőttnek. Azt hiszem, nagyon jól érezték magukat nálunk, Nagykövet Úr biztosított róla, hogy még találkozunk. Legkésőbb a tavaszi jótékonysági rendezvényünkön.

Varga Polik Márta szülő méltatása:
Drága Enikő, óvónénik, dajkák, és minden óvodai dolgozó!
A gyerekek tele vannak élménnyel a mai nappal kapcsolatosan. Nimród szerint volt ott valami magyar elnök is 😉
Köszönjük a sok sok készületet, fáradtságot. Már reggel hétkor olyan volt az ovi, mint egy felbolydult méhkas. Mindenki azon volt, hogy a mai nap is a legjobban sikerüljön.
Minden tisztelet a Tiétek!
Jó pihenést!

 
Kategória: Egyéb | 2017.12.13. Gárdonyba látogatott a Koreai Köztársaság nagykövete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is

Kategória: Egyéb | 2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felvételt nyert gyermekek névsora

 

 1. Balcsik-Tamás Liza
 2. Bali Levente
 3. Balogh Boglárka Csenge
 4. Monger Zoé
 5. Poór Milos
 6. Rutz Dorottya
 7. Takács Sára
 8. Varga Mira Márta
 9. Végh Dominik

Várólista

 1. Diab Sofia
 2. Kienitz Alexandra Melitta
 3. Pajor Boglárka
 4. Gonda Gergő

A névsorban szereplő  9  gyermek felvételt nyert az Életfácska Református Óvodába.  A várólistán szereplő 4 kisgyermek akkor tudja intézményünkben elkezdeni a 2018/19-es nevelési évet, ha megkapjuk a bővítéshez szükséges engedélyeket, ezért kérem a szülőket, hogy mindenképpen jelezzék felvételi igényüket a kiválasztott önkormányzati intézményben is.

Köszönjük, hogy Óvodánkat választották! Hamarosan levélben is értesítünk mindenkit a felvételről és az elutasításról is.

Áldáskívánással: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | Felvételt nyert gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2017-18-as nevelési évre felvett gyermekek névsora

Kedves Szülők!

A felvett gyermekek névsorát legkésőbb április 28 (péntek) -ig tesszük közzé itt, az óvoda honlapján.

Megértésüket és türelmüket köszönöm: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | A 2017-18-as nevelési évre felvett gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

óvodai beiratkozás – hirdetmény

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség, mint intézményfenntartó, presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvoda a 2017/2018-os nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:

 április 19-én (szerda) és 20-án (csütörtök) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

–  a gyermek TAJ kártája.

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A nevelési év 2017.szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti augusztus 31.-ig a nevelési év kezdő napjától (2016.szeptember 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Intézmény Alapító Okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2017. május 22.-ig írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.

Felvételi lehetősége van:

– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.

– Felekezettől függetlenül a keresztyén értékrendet elfogadó, azt képviselő családok  gyermekei számára.

 

Gárdony, 2017. március 13.

Kategória: Egyéb | óvodai beiratkozás – hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyílt napok az oviban

Kedves Szülők és érdeklődők!

Az alábbi időpontokban nyílt napokat tartunk óvodánkban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Karl Melinda nagytiszteletű asszony hittan foglalkozásai:

Bárányka csoport: március 27. (hétfő) 9 h.

Szivárvány csoport: március 27. (hétfő) 9.45 h.

Halacska csoport: március 27. (hétfő) 10.30 h.

Óvodapedagógusok foglalkozásai:

Szivárvány csoport: március 29. (szerda) 9 h.

Halacska csoport: március 29. (szerda) 9.45 h.

Bárányka csoport: március 29. (szerda) 10.30 h.

Vörös Villő zenei fejlesztő és előkészítő foglalkozásai:

Bárányka csoport: március 30. (csütörtök) 9 h.

Szivárvány csoport: március 30. (csütörtök) 9.45 h.

Halacska csoport: március 30. (csütörtök) 10.30 h.

Üdvözlettel: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

 

Kategória: Egyéb | Nyílt napok az oviban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Előadás apukáknak, nagypapáknak!!!

Szeretettel hívunk, várunk minden kedves – elsősorban apuka, nagypapa – érdeklődőt Kozma-Vízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus és családterapeuta előadására. Időpont: 2017. január 14. (szombat), 18.30, Helyszín: Élet Fája Gyülekezeti Ház (Gárdony, Bóné Kálmán u. 8.)

Üdvözlettel: a szervezők (Kelemen Istvánné Enikő, Balcsik – Tamás Zsolt)

Kategória: Egyéb | Előadás apukáknak, nagypapáknak!!! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2016.12.15. Karácsonyi kézműveskedés

Kategória: Egyéb | 2016.12.15. Karácsonyi kézműveskedés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva