HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség, mint intézményfenntartó, presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvoda a 2018/2019-es nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:

 április 26-án (csütörtök) és 27-én (péntek) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót vagy/és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

–  a gyermek TAJ kártája

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelés 2018. szeptember 3-tól 2019. augusztus 30-ig tart.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti augusztus 31.-ig, a nevelési év kezdő napjától (2018.szeptember 03.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Intézmény Alapító Okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. május 25-ig írásban értesíti a szülőt.

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.

Felvételi lehetősége van:

– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.

– Felekezettől függetlenül a keresztyén értékrendet elfogadó, azt képviselő családok  gyermekei számára. A felvételkor előnyt élveznek a már 3. életévüket betöltött, gyülekezetünkhöz tartozó családok gyermekei.

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Szülők!
Április 6-án (péntek) zárva lesz az óvoda, nevelés nélküli munkanapot tartunk, a Református Óvodák Országos Szakmai Találkozóján veszünk részt Kiskunhalason. Kérjük, hogy gyermekeitek elhelyezéséről ezen a napon gondoskodjatok! Köszönjük szépen, az óvoda dolgozói

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 

 

Képtalálat a következőre: „képek fotozás gyerek”

 

Az Óvodai fotózás 2018. április 6. helyett április 17.-én kedden lesz.

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyílt napok az Életfácska Református Óvodában

Áldás, békesség!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Életfácska Református Óvoda nyílt napjaira.
Időpontok a következők:
Zenei fejlesztő foglalkozás: március 22. (csütörtök) 9h. Bárányka csoport Foglalkozásvezető: Vörös Villő zenetanár
Hittan foglalkozás: március 27. (kedd) 9h. Szivárvány csoport
Foglalkozásvezető: Karl Melinda nagytiszteletű asszony
Áhítat, óvodai foglalkozás: március 28. (szerda) 9h. Halacska csoport
Foglalkozásvezetők: Nagyné Heitmár Csilla, Majorosné Péterfi Erika óvodapedagógusok
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon, de. 9h – 12h-ig: 30/5667066

Kategória: Egyéb | Nyílt napok az Életfácska Református Óvodában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2018. március 14.-én szerdán étkezési térítési díj befizetés lesz 7 – 9 óráig.

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Farsang 2018

 

 

 

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Szülők!
Alapítványunk idéntől fogadhatja az 1%-kat!!! Kérjük, hogy ezúton is támogassátok óvodánkat.
Fontos tudnivalók ezzel kapcsolatban:

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról.

A kedvezményezett adószáma:
18753844 – 1 – 07
A kedvezményezett neve:
Életfácska Református Óvodáért Alapítvány

A nyilatkozatot tegye olyan szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak olyan mértékben haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!!!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT (a boríték hátulján a ragasztásnál),
LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Ezt a tájékoztatót hamarosan megtaláljátok kinyomtatva, a csoportok melletti üzenőfalakon is.

Üdvözlettel: az óvoda dolgozói

Enikő Torda Molnár fényképe.
Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017.12.13. Gárdonyba látogatott a Koreai Köztársaság nagykövete

Rodics Eszter írása a látogatásról:
L. Simon László országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió Magyar-Koreai baráti tagozat elnöke meghívására ma Gárdonyba látogatott a leköszönő Yim Geun Hyeong koreai nagykövet. A nagykövet számos, koreai világmárkát Magyarországon képviselő cég vezető tisztségviselőjének kíséretében érkezett az Életfácska Református Óvodába, majd a tiszteletére adott ebéden vett részt.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében érkezett a koreai küldöttség ma délelőtt a gárdonyi Életfácska Református Óvodába, ahova nemcsak számos értékes ajándékot hoztak, hanem munkájukkal is segítették a gyerekek környezetének szépítését. 
Több mint fél millió forint értékben adott át a nagykövet hasznos és szép ajándékokat az óvodának, amelyeket Torda Molnár Enikő óvodavezető vett át. Szintetizátor, Samsung mosógép, Samsung televízió, kényelmes ágyak és csodaszép játékok segítik és gazdagítják mától fogva az óvodai életet. 
Yim Geun Hyeong mandátuma rövidesen végéhez ér: az elmúlt időszakban a két ország között kialakított gyümölcsöző gazdasági és kulturális kapcsolatok bizonyítják, hogy sikeres időszak zárul most le. Ennek szép és megható mozzanata volt a mai esemény, amelyet a kis óvodások kedves műsora zárt. A nagykövet programja ünnepi ebéddel ért véget, amelyet L. Simon László adott tiszteletére.
Az országgyűlési képviselő újságírói kérdésre kiemelte: fontosnak tartja, hogy a jelentős kulturális, sport, oktatási és szociális programokat a vállalatok ne pusztán felajánlható adójuk terhére, azaz az állam által átengedett összeg erejéig támogassák, hanem üzleti nyereségükből is szánjanak támogatásra. Így jártak el ma Gárdonyban a koreai vállalatok is.

 

Torda Molnár Enikő beszámolója az óvodai látogatás jellemző pillanatairól:
A koreai nagykövetség minden évben támogat egy intézményt, az idén – L. Simon László országgyűlési képviselő úr jóvoltából, aki egyben a koreai – magyar baráti tagozat elnöke is – ránk esett a választás. Ezért a sok adomány, de ami ennél sokkal fontosabb, fantasztikus embereket ismerhettünk meg támogatóink személyében. Pontosság, derű, alázat, önzetlenség, ezek talán a legszembetűnőbb tulajdonságok, melyekkel jellemezhetném őket. Van mit tanulni tőlük, a társadalmi szerepvállalás tekintetében is.
Az érkezéskor szokásos köszöntőket követően bevonultunk az óvoda épületébe, ahol a Halacska csoport előtti öltözőben már vártak bennünket a gyerekek. Nagyon dicsérjétek meg őket, rendkívül türelmesen és fegyelmezetten “unták végig” a köszöntő beszédeket.
Végre szóhoz juthattak a kicsik is, a köszöntők után karácsonyi dalokat énekeltünk együtt vendégeinkkel. A tőlük kapott szintetizátoron kísért bennünket Villő néni.
Látogatás a Halacska csoportban. Fantasztikusan ügyesek voltak ismét a gyerekek.
Látogatás a Szivárvány csoportban. Itt is csoda ügyesen, bátran énekeltek a gyerekek.
Látogatás a Bárányka csoportban. Kilométer hosszú verseket és dalokat zengtek a gyerekek, teljesen lenyűgözték a vendégeket.
A búcsú pillanatai. Tényleg sajnáltuk mindannyian, hogy vége a délelőttnek. Azt hiszem, nagyon jól érezték magukat nálunk, Nagykövet Úr biztosított róla, hogy még találkozunk. Legkésőbb a tavaszi jótékonysági rendezvényünkön.

Varga Polik Márta szülő méltatása:
Drága Enikő, óvónénik, dajkák, és minden óvodai dolgozó!
A gyerekek tele vannak élménnyel a mai nappal kapcsolatosan. Nimród szerint volt ott valami magyar elnök is 😉
Köszönjük a sok sok készületet, fáradtságot. Már reggel hétkor olyan volt az ovi, mint egy felbolydult méhkas. Mindenki azon volt, hogy a mai nap is a legjobban sikerüljön.
Minden tisztelet a Tiétek!
Jó pihenést!

 
Kategória: Egyéb | 2017.12.13. Gárdonyba látogatott a Koreai Köztársaság nagykövete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is

Kategória: Egyéb | 2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felvételt nyert gyermekek névsora

 

 1. Balcsik-Tamás Liza
 2. Bali Levente
 3. Balogh Boglárka Csenge
 4. Monger Zoé
 5. Poór Milos
 6. Rutz Dorottya
 7. Takács Sára
 8. Varga Mira Márta
 9. Végh Dominik

Várólista

 1. Diab Sofia
 2. Kienitz Alexandra Melitta
 3. Pajor Boglárka
 4. Gonda Gergő

A névsorban szereplő  9  gyermek felvételt nyert az Életfácska Református Óvodába.  A várólistán szereplő 4 kisgyermek akkor tudja intézményünkben elkezdeni a 2018/19-es nevelési évet, ha megkapjuk a bővítéshez szükséges engedélyeket, ezért kérem a szülőket, hogy mindenképpen jelezzék felvételi igényüket a kiválasztott önkormányzati intézményben is.

Köszönjük, hogy Óvodánkat választották! Hamarosan levélben is értesítünk mindenkit a felvételről és az elutasításról is.

Áldáskívánással: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | Felvételt nyert gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva