Mezítlábas Park kialakítása (sajtóközlemény) 2019.05.31.

Sajtóközlemény Mezítlábas Park kialakítása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Projekt zárásáról! A projekt Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 9,10 millió forint európai uniós támogatás segítségével létrehozásra került a Mezítlábas Park. A Park Gárdonyban, a Polgármesteri hivatal melletti területen került kialakításra. A Mezítlábas parkban különböző burkolatok kerültek kialakításra – fakéreg, homok, gyep, öntött gumi és kavicsburkolat -, valamint játékeszközök kerültek telepítésre. A 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Projekt adatok: Felhívás kódja, megnevezése: TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Projekt címe és azonosító száma: Mezítlábas Park kialakítása, TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00021 Szerződött támogatás összege: 9,10 mFt Támogatás mértéke: 100 % Megvalósítás ideje: 2018.09.24. – 2019.05.31. A TOP-7.1.1-16 azonosító számú projekt keretében létrehozott Gárdony Város HKFS-ében foglaltak megvalósításához kapcsolódóan került támogatásra az Életfácska Református Óvodáért Alapítvány projektje, a Mezítlábas park kialakítása. A szabadtéri park a Katlan elnevezésű Sport park területén, a 2483 Gárdony, Szabadság úti, a Polgármesteri hivatal melletti területen került kialakításra. A beruházás keretében park kialakítása valósult meg a minőségi és élhető kisváros kialakítása, a növekvő népesség és a helyi közösség megtartása érdekében. A fejlesztés célja egy új közösségi tér kialakítása volt, amely multifunkcionális, új funkciójú és hozzájárul a belvárosi funkció kialakulásának elősegítéséhez. A fejlesztés eredményeként egy közösségi tér kialakítása valósult meg Gárdonyban. A beruházás keretében kialakított multifunkcionális park hiánypótoló beruházás. A park kialakítása mellett játszótéri eszközök beszerzése is megvalósult. A park kialakításával újabb helyszín szolgálja a minőségi időeltöltés lehetőségét gyermekek és kisgyermekes családok részére. A beruházás megvalósulása hozzájárul az egészséges életmód és a sportolás népszerűsítéséhez, valamint a HKFS-ben megfogalmazott célok eléréséhez. „A projektről bővebb információt a www.gardonyrefhir.hu/ovoda oldalon olvashatnak.” További információ kérhető: Kelemen Istvánné, alapítvány kuratórium elnök Telefon: +36 30 196 9690 E-mail: eletfacska.refovi@gmail.com

Kategória: Egyéb | Mezítlábas Park kialakítása (sajtóközlemény) 2019.05.31. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2019-20. nevelési évre felvételt nyert gyermekek névsora

 1. Hoffmann Mária Gréta
 2. Kerekes Lilla
 3. Szűcs Emma
 4. Takács Gréta
 5. Vitus Bence
 6. Fülöp Noah
 7. Gál Tímea
 8. Hári Fülöp Ágoston
 9. Jakus Alíz
 10. Schweighardt Liána
 11. Szilágyi Kamilla

Várólistán szerepel:

12. Oláh Dávid

A határozatokat a felvételről és az elutasításról a napokban, postai úton kézhez kapják a családok. A várólistán szereplő gyermek szüleit kérem, hogy ha felvételi szándékuk nem változott, mindenképpen írjanak fellebbezést az óvodavezetőhöz eljuttatva, a fenntartó részére. Ez a lehetőség egyébként az elutasított gyermekeknek mindegyikére vonatkozik.

Áldáskívánással, Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | A 2019-20. nevelési évre felvételt nyert gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény – óvodai felvétel


HIRDETMÉNY
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség – mint intézményfenntartó – presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvodában a 2019/2020-as nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:
 
2019. április 25-én (csütörtök) és 26-án (péntek) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)
 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (ha van) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
–  a gyermek TAJ kártája.
 
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 
A nevelési év 2019.szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti augusztus 31.-ig a nevelési év kezdő napjától (2016.szeptember 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az intézmény alapító okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.
Jogorvoslati lehetőség:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban értesítés formájában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019. május 27.-ig írásban értesíti a szülőt.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.
Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.
Felvételi lehetősége van:
– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.
Elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik/akiknek családja:
–          2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
–          A testvére már az intézményükbe jár.
–          Felekezettől függetlenül elfogadja és képviseli a keresztény értékrendet, az óvoda életét meghatározó református szellemiséget és hitvallást.
 
Gárdony, 2019. március 20.
 

Kategória: Egyéb | Hirdetmény – óvodai felvétel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyílt napok

Kedves Érdeklődők!

Áldás, békesség!

Nyílt napjainkat a következő időpontokban tartjuk óvodánkban:

2019. április 8. (hétfő) 9h.: hétkezdő áhítat (foglalkozásvezető: Karl Melinda intézményi lelkész)

2019. április 10. (szerda) 9h.: áhítat és óvodai foglalkozás (foglalkozásvezető: óvodapedagógus)

2019. április 11. (csütörtök) 9h.: zenei előkészítő és fejlesztő foglalkozás (foglalkozásvezető: Vörös Villő zenepedagógus)

A foglalkozások látogatására előzetes bejelentkezés szükséges az eletfacska.refovi@gmail.com címen.

Kérjük, hogy gyermekeik nélkül érkezzenek az alkalmakra, ovicsalogató délelőtt a nyár folyamán lesz óvodánkban, ezen a programon részt vehetnek a kicsinyek is.

Üdvözlettel: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | Nyílt napok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Szülők!

2018. 06. 13-án szerdán 7 – 9 óráig étkezési díj befizetés lesz!

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Szülők!

Az ebédbefizetés óvodánkban május 14-én (hétfő) 
7h – 9h-ig lesz.
A zenei fejlesztő díját is ekkor tudjátok rendezni.

Enikő Torda Molnár fényképe.
 
Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2018/19-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek névsora

1. Balogh Hanga
2. Diab Nadine
3. Gödör Tekla
4. Kőhalmi Enikő
5. Kőhalmi Eleonora
6. Lengyel Dorina
7. Solymos Alíz
8. Szeifert Bianka
9. Beregnyei Jázmin
10. Fózer Anna Barbara
11. Gellért Csinszka
12. Hoffmann Sebestyén
13. Mostert Patrik
14. Pier Levente
15. Reichart Zselyke
16. Szabó Alex
17. Vincze Dániel

Várólistán szereplő gyermekek:
18. Kaposy Eszter
19. Bíró Hanna

A várólistán szereplő gyermekek szüleit kérem, hogy írassák be gyermeküket az önkormányzati óvodába is. Van 2 gyermekünk, akiknél még nem dőlt el az iskolába menetel. Ha már többet tudok, azonnal jelzek telefonon.

Áldás, békesség!
Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | A 2018/19-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az Életfácska Református Óvoda III. Jótékonysági Koncertje ” Dallamokkal a gyermekekért” címmel ismét nagy sikerrel zárult, Köszönjük a fellépő művészeknek, a közreműködő tanároknak a támogató szülőknek  – és nem utolsó sorban gyermekeinknek-, hogy ilyen csodás délutánt élhetünk át együtt. 

 

 

 

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Solymos Anita fényképe.

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva