2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is

Kategória: Egyéb | 2017.10.01. Háry János Dinnyésen – óvodásainkkal is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felvételt nyert gyermekek névsora

 

 1. Balcsik-Tamás Liza
 2. Bali Levente
 3. Balogh Boglárka Csenge
 4. Monger Zoé
 5. Poór Milos
 6. Rutz Dorottya
 7. Takács Sára
 8. Varga Mira Márta
 9. Végh Dominik

Várólista

 1. Diab Sofia
 2. Kienitz Alexandra Melitta
 3. Pajor Boglárka
 4. Gonda Gergő

A névsorban szereplő  9  gyermek felvételt nyert az Életfácska Református Óvodába.  A várólistán szereplő 4 kisgyermek akkor tudja intézményünkben elkezdeni a 2018/19-es nevelési évet, ha megkapjuk a bővítéshez szükséges engedélyeket, ezért kérem a szülőket, hogy mindenképpen jelezzék felvételi igényüket a kiválasztott önkormányzati intézményben is.

Köszönjük, hogy Óvodánkat választották! Hamarosan levélben is értesítünk mindenkit a felvételről és az elutasításról is.

Áldáskívánással: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | Felvételt nyert gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2017-18-as nevelési évre felvett gyermekek névsora

Kedves Szülők!

A felvett gyermekek névsorát legkésőbb április 28 (péntek) -ig tesszük közzé itt, az óvoda honlapján.

Megértésüket és türelmüket köszönöm: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

Kategória: Egyéb | A 2017-18-as nevelési évre felvett gyermekek névsora bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

óvodai beiratkozás – hirdetmény

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség, mint intézményfenntartó, presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvoda a 2017/2018-os nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:

 április 19-én (szerda) és 20-án (csütörtök) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

–  a gyermek TAJ kártája.

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A nevelési év 2017.szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti augusztus 31.-ig a nevelési év kezdő napjától (2016.szeptember 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Intézmény Alapító Okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2017. május 22.-ig írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.

Felvételi lehetősége van:

– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.

– Felekezettől függetlenül a keresztyén értékrendet elfogadó, azt képviselő családok  gyermekei számára.

 

Gárdony, 2017. március 13.

Kategória: Egyéb | óvodai beiratkozás – hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyílt napok az oviban

Kedves Szülők és érdeklődők!

Az alábbi időpontokban nyílt napokat tartunk óvodánkban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Karl Melinda nagytiszteletű asszony hittan foglalkozásai:

Bárányka csoport: március 27. (hétfő) 9 h.

Szivárvány csoport: március 27. (hétfő) 9.45 h.

Halacska csoport: március 27. (hétfő) 10.30 h.

Óvodapedagógusok foglalkozásai:

Szivárvány csoport: március 29. (szerda) 9 h.

Halacska csoport: március 29. (szerda) 9.45 h.

Bárányka csoport: március 29. (szerda) 10.30 h.

Vörös Villő zenei fejlesztő és előkészítő foglalkozásai:

Bárányka csoport: március 30. (csütörtök) 9 h.

Szivárvány csoport: március 30. (csütörtök) 9.45 h.

Halacska csoport: március 30. (csütörtök) 10.30 h.

Üdvözlettel: Kelemen Istvánné Enikő, óvodavezető

 

Kategória: Egyéb | Nyílt napok az oviban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Előadás apukáknak, nagypapáknak!!!

Szeretettel hívunk, várunk minden kedves – elsősorban apuka, nagypapa – érdeklődőt Kozma-Vízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus és családterapeuta előadására. Időpont: 2017. január 14. (szombat), 18.30, Helyszín: Élet Fája Gyülekezeti Ház (Gárdony, Bóné Kálmán u. 8.)

Üdvözlettel: a szervezők (Kelemen Istvánné Enikő, Balcsik – Tamás Zsolt)

Kategória: Egyéb | Előadás apukáknak, nagypapáknak!!! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2016.12.15. Karácsonyi kézműveskedés

Kategória: Egyéb | 2016.12.15. Karácsonyi kézműveskedés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2016.09.04. vasárnap

20160904TanevnyitoIT650

Kategória: Egyéb | 2016.09.04. vasárnap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2016/17-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek csoportbeosztása

Bárányka csoport:

1. Gödör Illés

Szivárvány csoport:

1. Stockinger Anett
2. Kürtösi Zselyke
3. Kovács Leó
4. Kovács Léna
5. Szeifert Márk

Halacska csoport:

1. Csengődi Norina
2. Simon Liliána
3. Lengyel Milán
4. Urfi Patrik
5. Kováts Álmos Vince
6. Reményi Léna

A változtatás jogát – a körülményektől függően – augusztus utolsó hetéig fenntartjuk!

Kategória: Egyéb | A 2016/17-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek csoportbeosztása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az óvodakezdéshez szükséges felszerelések

váltócipő
váltóruha (bugyi/alsónadrág, zokni,  póló, , nadrág/ szoknya)
fogkefe
fogkrém
papírzsebkendő
gyermekfésű
ágynemű (csak a huzat) gyermek méretben,  kispárna akinek szükséges
gumilepedő (az ágynemű alá)
tornazsák (benne: gumitalpú, tépőzáras tornacipő, rövidnadrág, egyen pólót az  óvoda biztosít)

 

Kategória: Egyéb | Az óvodakezdéshez szükséges felszerelések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva